All Stotras are in Romanized Sanskrit IAST Standard

Shiva Bhujangam

galaddānagaṇḍaṃ miladbhṛṅgaṣaṇḍaṃ
chalachchāruśuṇḍaṃ jagattrāṇaśauṇḍam ।
kanaddantakāṇḍaṃ vipadbhaṅgachaṇḍaṃ
śivaprēmapiṇḍaṃ bhajē vakratuṇḍam ॥ 1 ॥

anādyantamādyaṃ paraṃ tattvamarthaṃ
chidākāramēkaṃ turīyaṃ tvamēyam ।
haribrahmamṛgyaṃ parabrahmarūpaṃ
manōvāgatītaṃ mahaḥśaivamīḍē ॥ 2 ॥

svaśaktyādi śaktyanta siṃhāsanasthaṃ
manōhāri sarvāṅgaratnōrubhūṣam ।
jaṭāhīndugaṅgāsthiśamyākamauḻiṃ
parāśaktimitraṃ namaḥ pañchavaktram ॥ 3 ॥

śivēśānatatpūruṣāghōravāmādibhiḥ
pañchabhirhṛnmukhaiḥ ṣaḍbhiraṅgaiḥ ।
anaupamya ṣaṭtriṃśataṃ tattvavidyāmatītaṃ
paraṃ tvāṃ kathaṃ vētti kō vā ॥ 4 ॥

pravāḻapravāhaprabhāśōṇamardhaṃ
marutvanmaṇi śrīmahaḥ śyāmamardham ।
guṇasyūtamētadvapuḥ śaivamantaḥ
smarāmi smarāpattisampattihētōḥ ॥ 5 ॥

svasēvāsamāyātadēvāsurēndrā
namanmauḻimandāramālābhiṣiktam ।
namasyāmi śambhō padāmbhōruhaṃ tē
bhavāmbhōdhipōtaṃ bhavānī vibhāvyam ॥ 6 ॥

jagannātha mannātha gaurīsanātha
prapannānukampinvipannārtihārin ।
mahaḥstōmamūrtē samastaikabandhō
namastē namastē punastē namō’stu ॥ 7 ॥

virūpākṣa viśvēśa viśvādidēva
trayī mūla śambhō śiva tryambaka tvam ।
prasīda smara trāhi paśyāvamuktyai
kṣamāṃ prāpnuhi tryakṣa māṃ rakṣa mōdāt ॥ 8 ॥

mahādēva dēvēśa dēvādidēva
smarārē purārē yamārē harēti ।
bruvāṇaḥ smariṣyāmi bhaktyā \line bhavantaṃ tatō mē dayāśīla dēva prasīda ॥ 9 ॥

tvadanyaḥ śaraṇyaḥ prapannasya nēti
prasīda smarannēva hanyāstu dainyam ।
na chēttē bhavēdbhaktavātsalyahānistatō
mē dayāḻō sadā sannidhēhi ॥ 10 ॥

ayaṃ dānakālastvahaṃ dānapātraṃ
bhavānēva dātā tvadanyaṃ na yāchē ।
bhavadbhaktimēva sthirāṃ dēhi mahyaṃ
kṛpāśīla śambhō kṛtārthō’smi tasmāt ॥ 11 ॥

paśuṃ vētsi chēnmāṃ tamēvādhirūḍhaḥ
kalaṅkīti vā mūrdhni dhatsē tamēva ।
dvijihvaḥ punaḥ sō’pi tē kaṇṭhabhūṣā
tvadaṅgīkṛtāḥ śarva sarvē’pi dhanyāḥ ॥ 12 ॥

na śaknōmi kartuṃ paradrōhalēśaṃ
kathaṃ prīyasē tvaṃ na jānē girīśa ।
tathāhi prasannō’si kasyāpi
kāntāsutadrōhiṇō vā pitṛdrōhiṇō vā ॥ 13 ॥

stutiṃ dhyānamarchāṃ yathāvadvidhātuṃ
bhajannapyajānanmahēśāvalambē ।
trasantaṃ sutaṃ trātumagrē
mṛkaṇḍōryamaprāṇanirvāpaṇaṃ tvatpadābjam ॥ 14 ॥

śirō dṛṣṭi hṛdrōga śūla pramēhajvarārśō jarāyakṣmahikkāviṣārtān ।
tvamādyō bhiṣagbhēṣajaṃ bhasma śambhō
tvamullāghayāsmānvapurlāghavāya ॥ 15 ॥

daridrō’smyabhadrō’smi bhagnō’smi dūyē
viṣaṇṇō’smi sannō’smi khinnō’smi chāham ।
bhavānprāṇināmantarātmāsi śambhō
mamādhiṃ na vētsi prabhō rakṣa māṃ tvam ॥ 16 ॥

tvadakṣṇōḥ kaṭākṣaḥ patēttryakṣa yatra
kṣaṇaṃ kṣmā cha lakṣmīḥ svayaṃ taṃ vṛṇātē ।
kirīṭasphurachchāmarachChatramālākalāchīgajakṣaumabhūṣāviśēṣaiḥ ॥ 17 ॥

bhavānyai bhavāyāpi mātrē cha pitrē
mṛḍānyai mṛḍāyāpyaghaghnyai makhaghnē ।
śivāṅgyai śivāṅgāya kurmaḥ śivāyai
śivāyāmbikāyai namastryambakāya ॥ 18 ॥

bhavadgauravaṃ mallaghutvaṃ viditvā
prabhō rakṣa kāruṇyadṛṣṭyānugaṃ mām ।
śivātmānubhāvastutāvakṣamō’haṃ
svaśaktyā kṛtaṃ mē’parādhaṃ kṣamasva ॥ 19 ॥

yadā karṇarandhraṃ vrajētkālavāhadviṣatkaṇṭhaghaṇṭā ghaṇātkāranādaḥ ।
vṛṣādhīśamāruhya dēvaupavāhyantadā
vatsa mā bhīriti prīṇaya tvam ॥ 20 ॥

yadā dāruṇābhāṣaṇā bhīṣaṇā mē
bhaviṣyantyupāntē kṛtāntasya dūtāḥ ।
tadā manmanastvatpadāmbhōruhasthaṃ
kathaṃ niśchalaṃ syānnamastē’stu śambhō ॥ 21 ॥

yadā durnivāravyathō’haṃ śayānō
luṭhanniḥśvasanniḥsṛtāvyaktavāṇiḥ ।
tadā jahnukanyājalālaṅkṛtaṃ tē
jaṭāmaṇḍalaṃ manmanōmandirē syāt ॥ 22 ॥

yadā putramitrādayō matsakāśē
rudantyasya hā kīdṛśīyaṃ daśēti ।
tadā dēvadēvēśa gaurīśa śambhō
namastē śivāyētyajasraṃ bravāṇi ॥ 23 ॥

yadā paśyatāṃ māmasau vētti
nāsmānayaṃ śvāsa ēvēti vāchō bhavēyuḥ ।
tadā bhūtibhūṣaṃ bhujaṅgāvanaddhaṃ
purārē bhavantaṃ sphuṭaṃ bhāvayēyam ॥ 24 ॥

yadā yātanādēhasandēhavāhī
bhavēdātmadēhē na mōhō mahānmē ।
tadā kāśaśītāṃśusaṅkāśamīśa
smarārē vapustē namastē smarāmi ॥ 25 ॥

yadāpāramachChāyamasthānamadbhirjanairvā vihīnaṃ gamiṣyāmi mārgam ।
tadā taṃ nirundhaṅkṛtāntasya mārgaṃ
mahādēva mahyaṃ manōjñaṃ prayachCha ॥ 26 ॥

yadā rauravādi smarannēva bhītyā
vrajāmyatra mōhaṃ mahādēva ghōram ।
tadā māmahō nātha kastārayiṣyatyanāthaṃ parādhīnamardhēndumauḻē ॥ 27 ॥

yadā śvētapatrāyatālaṅghyaśaktēḥ
kṛtāntādbhayaṃ bhaktivātsalyabhāvāt ।
tadā pāhi māṃ pārvatīvallabhānyaṃ
na paśyāmi pātāramētādṛśaṃ mē ॥ 28 ॥

idānīmidānīṃ mṛtirmē bhavitrītyahō santataṃ chintayā pīḍitō’smi ।
kathaṃ nāma mā bhūnmṛtau bhītirēṣā
namastē gatīnāṃ gatē nīlakaṇṭha ॥ 29 ॥

amaryādamēvāhamābālavṛddhaṃ
harantaṃ kṛtāntaṃ samīkṣyāsmi bhītaḥ ।
mṛtau tāvakāṅghryabjadivyaprasādādbhavānīpatē nirbhayō’haṃ bhavāni ॥ 30 ॥

jarājanmagarbhādhivāsādiduḥkhānyasahyāni jahyāṃ jagannātha dēva ।
bhavantaṃ vinā mē gatirnaiva śambhō
dayāḻō na jāgarti kiṃ vā dayā tē ॥ 31 ॥

śivāyēti śabdō namaḥpūrva ēṣa
smaranmuktikṛnmṛtyuhā tattvavāchī ।
mahēśāna mā gānmanastō vachastaḥ
sadā mahyamētatpradānaṃ prayachCha ॥ 32 ॥

tvamapyamba māṃ paśya śītāṃśumauḻipriyē bhēṣajaṃ tvaṃ bhavavyādhiśāntau
bahuklēśabhājaṃ padāmbhōjapōtē
bhavābdhau nimagnaṃ nayasvādya pāram ॥ 33 ॥

anudyallalāṭākṣi vahni prarōhairavāmasphurachchāruvāmōruśōbhaiḥ ।
anaṅgabhramadbhōgibhūṣāviśēṣairachandrārdhachūḍairalaṃ daivatairnaḥ ॥ 34 ॥

akaṇṭhēkalaṅkādanaṅgēbhujaṅgādapāṇaukapālādaphālē’nalākṣāt ।
amauḻauśaśāṅkādavāmēkaḻatrādahaṃ dēvamanyaṃ na manyē na manyē ॥ 35 ॥

mahādēva śambhō girīśa triśūliṃstvadīyaṃ samastaṃ vibhātīti yasmāt ।
śivādanyathā daivataṃ nābhijānē
śivō’haṃ śivō’haṃ śivō’haṃ śivō’ham ॥ 36 ॥

yatō’jāyatēdaṃ prapañchaṃ vichitraṃ
sthitiṃ yāti yasminyadēkāntamantē ।
sa karmādihīnaḥ svayañjyōtirātmā
śivō’haṃ śivō’haṃ śivō’haṃ śivō’ham ॥ 37 ॥

kirīṭē niśēśō lalāṭē hutāśō
bhujē bhōgirājō galē kālimā cha ।
tanau kāminī yasya tattulyadēvaṃ
na jānē na jānē na jānē na jānē ॥ 38 ॥

anēna stavēnādarādambikēśaṃ
parāṃ bhaktimāsādya yaṃ yē namanti ।
mṛtau nirbhayāstē janāstaṃ bhajantē
hṛdambhōjamadhyē sadāsīnamīśam ॥ 39 ॥

bhujaṅgapriyākalpa śambhō mayaivaṃ
bhujaṅgaprayātēna vṛttēna klṛptam ।
naraḥ stōtramētatpaṭhitvōrubhaktyā
suputrāyurārōgyamaiśvaryamēti ॥ 40 ॥