All Stotras are in Romanized Sanskrit IAST Standard

Sri Lalitha Sahasranamavali

॥ dhyānam ॥
sindūrāruṇavigrahāṃ trinayanāṃ māṇikyamaulisphurat
tārānāyakaśēkharāṃ smitamukhīmāpīnavakṣōruhām ।
pāṇibhyāmalipūrṇaratnachaṣakaṃ raktōtpalaṃ bibhratīṃ
saumyāṃ ratnaghaṭastharaktacharaṇāṃ dhyāyētparāmambikām ॥

aruṇāṃ karuṇātaraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśapuṣpabāṇachāpām ।
aṇimādibhirāvṛtāṃ mayūkhairahamityēva vibhāvayē bhavānīm ॥

dhyāyēt padmāsanasthāṃ vikasitavadanāṃ padmapatrāyatākṣīṃ
hēmābhāṃ pītavastrāṃ karakalitalasaddhēmapadmāṃ varāṅgīm ।
sarvālaṅkārayuktāṃ satatamabhayadāṃ bhaktanamrāṃ bhavānīṃ
śrīvidyāṃ śāntamūrtiṃ sakalasuranutāṃ sarvasampatpradātrīm ॥

sakuṅkumavilēpanāmalikachumbikastūrikāṃ
samandahasitēkṣaṇāṃ saśarachāpapāśāṅkuśām ।
aśēṣajanamōhinīmaruṇamālyabhūṣāmbarāṃ
japākusumabhāsurāṃ japavidhau smarēdambikām ॥

॥atha śrī lalitā sahasranāmāvalī ॥
ōṃ ōṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ śrīmātrē namaḥ ।
ōṃ śrīmahārājñai namaḥ ।
ōṃ śrīmatsiṃhāsanēśvaryai namaḥ ।
ōṃ chidagnikuṇḍasambhūtāyai namaḥ ।
ōṃ dēvakāryasamudyatāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ udyadbhānusahasrābhāyai namaḥ ।
ōṃ chaturbāhusamanvitāyai namaḥ ।
ōṃ rāgasvarūpapāśāḍhyāyai namaḥ ।
ōṃ krōdhākārāṅkuśōjjvalāyai namaḥ ।
ōṃ manōrūpēkṣukōdaṇḍāyai namaḥ । 10 ।

ōṃ pañchatanmātrasāyakāyai namaḥ ।
ōṃ nijāruṇaprabhāpūramajjad brahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ ।
ōṃ champakāśōkapunnāgasaugandhika-lasatkachāyai namaḥ ।
ōṃ kuruvindamaṇiśrēṇīkanatkōṭīramaṇḍitāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ aṣṭamīchandravibhrājadalikasthalaśōbhitāyai namaḥ ।
ōṃ mukhachandrakalaṅkābhamṛganābhiviśēṣakāyai namaḥ ।
ōṃ vadanasmaramāṅgalyagṛhatōraṇachillikāyai namaḥ ।
ōṃ vaktralakṣmīparīvāhachalanmīnābhalōchanāyai namaḥ ।
ōṃ navachampakapuṣpābhanāsādaṇḍavirājitāyai namaḥ ।
ōṃ tārākāntitiraskārināsābharaṇabhāsurāyai namaḥ । 20 ।

ōṃ kadambamañjarīk~luptakarṇapūramanōharāyai namaḥ ।
ōṃ tāṭaṅkayugalībhūtatapanōḍupamaṇḍalāyai namaḥ ।
ōṃ padmarāgaśilādarśaparibhāvikapōlabhuvē namaḥ ।
ōṃ navavidrumabimbaśrīnyakkāriradanachChadāyai namaḥ ।
ōṃ śuddhavidyāṅkurākāradvijapaṅktidvayōjjvalāyai namaḥ ।
ōṃ karpūravīṭikāmōdasamākarṣi digantarāyai namaḥ ।
ōṃ nijasallāpamādhurya vinirbhatsitakachChapyai namaḥ ।
ōṃ mandasmitaprabhāpūramajjatkāmēśamānasāyai namaḥ ।
ōṃ anākalitasādṛśyachibukaśrīvirājitāyai namaḥ ।
ōṃ kāmēśabaddhamāṅgalyasūtraśōbhitakandharāyai namaḥ । 30 ।

ōṃ kanakāṅgadakēyūrakamanīyamujānvitāyai namaḥ ।
ōṃ ratnagraivēya chintākalōlamuktāphalānvitāyai namaḥ ।
ōṃ kāmēśvāraprēmaratnamaṇipratipaṇastanyai namaḥ ।
ōṃ nābhyālavālarōmālilatāphalakuchadvayyai namaḥ ।
ōṃ lakṣyarōmalatādhāratāsamunnēyamadhyamāyai namaḥ ।
ōṃ stanabhāradalanmadhyapaṭṭabandhavalitrayāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ aruṇāruṇakausumbhavastrabhāsvatkaṭītaṭyai namaḥ ।
ōṃ ratnakiṅkiṇikāramyaraśanādāmabhūṣitāyai namaḥ ।
ōṃ kāmēśajñātasaubhāgyamārdavōrudvayānvitāyai namaḥ ।
ōṃ māṇikyamukuṭākārajānudvayavirājitāyai namaḥ । 40 ।

ōṃ indragōpaparikṣiptasmaratūṇābhajaṅghikāyai namaḥ ।
ōṃ gūḍhagūlphāyai namaḥ ।
ōṃ kūrma pṛṣṭhajayiṣṇuprapadānvitāyai namaḥ ।
ōṃ nakhadīdhitisañChannanamajjanatamōguṇāyai namaḥ ।
ōṃ padadvayaprabhājālaparākṛtasarōruhāyai namaḥ ।
ōṃ śiñjānamaṇimañjīramaṇḍitaśrīpadāmbujāyai namaḥ ।
ōṃ marālīmandagamanāyai namaḥ ।
ōṃ mahālāvaṇyaśēvadhayē namaḥ ।
ōṃ sarvāruṇāyai namaḥ ।
ōṃ anavadyāṅgyai namaḥ । 50 ।

ōṃ sarvābharaṇabhūṣitāyai namaḥ ।
ōṃ śivakāmēśvarāṅkasthāyai namaḥ ।
ōṃ śivāyai namaḥ ।
ōṃ svādhīnavallabhāyai namaḥ ।
ōṃ sumērumadhyaśṛṅgasthāyai namaḥ ।
ōṃ śrīmannagaranāyikāyai namaḥ ।
ōṃ chintāmaṇigṛhāntasthāyai namaḥ ।
ōṃ pañchabrahmāsanasthitāyai namaḥ ।
ōṃ mahāpadmāṭavīsaṃsthāyai namaḥ ।
ōṃ kadambavanavāsinyai namaḥ । 60 ।

ōṃ sudhāsāgaramadhyasthāyai namaḥ ।
ōṃ kāmākṣyai namaḥ ।
ōṃ kāmadāyinyai namaḥ ।
ōṃ dēvarṣigaṇasaṅghātastūyamānātmavaibhāyai namaḥ ।
ōṃ bhaṇḍāsuravadhōdyuktaśaktisēnāsamanvitāyai namaḥ ।
ōṃ sampatkarīsamārūḍhasinduravrajasēvitāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ aśvārūḍhādhiṣṭhitāśvakōṭikōṭibhirāvṛtāyai namaḥ ।
ōṃ chakrarājarathārūḍhasarvāyudhapariṣkṛtāyai namaḥ ।
ōṃ gēyachakrarathārūḍhamantriṇīparisēvitāyai namaḥ ।
ōṃ kirichakrarathārūḍhadaṇḍanāthāpuraskṛtāyai namaḥ । 70 ।

ōṃ jvālāmālinikākṣiptavahniprākāramadhyagāyai namaḥ ।
ōṃ bhaṇḍasainyavadhōdyuktaśaktivikramaharṣitāyai namaḥ ।
ōṃ nityāparākramāṭōpanirīkṣaṇasamutsukāyai namaḥ ।
ōṃ bhaṇḍaputravadhōdyuktabālāvikramananditāyai namaḥ ।
ōṃ mantriṇyambāvirachitaviṣaṅgavadhatōṣitāyai namaḥ ।
ōṃ viśukraprāṇaharaṇavārāhīvīryananditāyai namaḥ ।
ōṃ kāmēśvaramukhālōkakalpitaśrīgaṇēśvarāyai namaḥ ।
ōṃ mahāgaṇēśanirbhinnavighnayantrapraharṣitāyai namaḥ ।
ōṃ bhaṇḍāsurēndranirmuktaśastrapratyastravarṣiṇyai namaḥ ।
ōṃ karāṅgulinakhōtpannanārāyaṇadaśākṛtyai namaḥ । 80 ।

ōṃ mahāpāśupatāstrāgninirdagdhāsurasainikāyai namaḥ ।
ōṃ kāmēśvarāstranirdagdhasabhāṇḍāsuraśūnyakāyai namaḥ ।
ōṃ brahmōpēndramahēndrādidēvasaṃstutavaibhavāyai namaḥ ।
ōṃ haranētrāgnisandagdhakāmasañjīvanauṣadhyai namaḥ ।
ōṃ śrīmadvāgbhavakūṭaikasvarūpamukhapaṅkajāyai namaḥ ।
ōṃ kaṇṭhādhaḥ kaṭiparyantamadhyakūṭasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ śaktikūṭaikatāpannakaṭyadhōbhāgadhāriṇyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ mūlamantrātmikāyai namaḥ ।
ōṃ mūlakūṭatrayakalēbarāyai namaḥ ।
ōṃ kulāmṛtaikarasikāyai namaḥ । 90 ।

ōṃ kulasaṅkētapālinyai namaḥ ।
ōṃ kulāṅganāyai namaḥ ।
ōṃ kulāntaḥsthāyai namaḥ ।
ōṃ kaulinyai namaḥ ।
ōṃ kulayōginyai namaḥ ।
ōṃ akulāyai namaḥ ।
ōṃ samayāntasthāyai namaḥ ।
ōṃ samayāchāratatparāyai namaḥ ।
ōṃ mūlādhāraikanilayāyai namaḥ ।
ōṃ brahmagranthivibhēdinyai namaḥ । 100 ।

ōṃ maṇipūrāntaruditāyai namaḥ ।
ōṃ viṣṇugranthivibhēdinyai namaḥ ।
ōṃ ājñāchakrāntarālasthāyai namaḥ ।
ōṃ rudragranthivibhēdinyai namaḥ ।
ōṃ sahasrārāmbujārūḍhāyai namaḥ ।
ōṃ sudhāsārābhivarṣiṇyai namaḥ ।
ōṃ taṭillatāsamaruchyai namaḥ ।
ōṃ ṣaṭchakrōparisaṃsthitāyai namaḥ ।
ōṃ mahāsaktyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ kuṇḍalinyai namaḥ । 110 ।

ōṃ bisatantutanīyasyai namaḥ ।
ōṃ bhavānyai namaḥ ।
ōṃ bhāvanāgamyāyai namaḥ ।
ōṃ bhavāraṇyakuṭhārikāyai namaḥ ।
ōṃ bhadrapriyāyai namaḥ ।
ōṃ bhadramūrtyai namaḥ ।
ōṃ bhaktasaubhāgyadāyinyai namaḥ ।
ōṃ bhaktipriyāyai namaḥ ।
ōṃ bhaktigamyāyai namaḥ ।
ōṃ bhaktivaśyāyai namaḥ । 120 ।

ōṃ bhayāpahāyai namaḥ ।
ōṃ śāmbhavyai namaḥ ।
ōṃ śāradārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ śarvāṇyai namaḥ ।
ōṃ śarmadāyinyai namaḥ ।
ōṃ śāṅkaryai namaḥ ।
ōṃ śrīkaryai namaḥ ।
ōṃ sādhvyai namaḥ ।
ōṃ śarachchandranibhānanāyai namaḥ ।
ōṃ śātōdaryai namaḥ । 130 ।

ōṃ śāntimatyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ nirādhārāyai namaḥ ।
ōṃ nirañjanāyai namaḥ ।
ōṃ nirlēpāyai namaḥ ।
ōṃ nirmalāyai namaḥ ।
ōṃ nityāyai namaḥ ।
ōṃ nirākārāyai namaḥ ।
ōṃ nirākulāyai namaḥ ।
ōṃ nirguṇāyai namaḥ ।
ōṃ niṣkalāyai namaḥ । 140 ।

ōṃ śāntāyai namaḥ ।
ōṃ niṣkāmāyai namaḥ ।
ōṃ nirupaplavāyai namaḥ ।
ōṃ nityamuktāyai namaḥ ।
ōṃ nirvikārāyai namaḥ ।
ōṃ niṣprapañchāyai namaḥ ।
ōṃ nirāśrayāyai namaḥ ।
ōṃ nityaśuddhāyai namaḥ ।
ōṃ nityabuddhāyai namaḥ ।
ōṃ niravadyāyai namaḥ । 150 ।

ōṃ nirantarāyai namaḥ ।
ōṃ niṣkāraṇāyai namaḥ ।
ōṃ niṣkalaṅkāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ nirupādhayē namaḥ ।
ōṃ nirīśvarāyai namaḥ ।
ōṃ nīrāgayai namaḥ ।
ōṃ rāgamathanyai namaḥ ।
ōṃ nirmadāyai namaḥ ।
ōṃ madanāśinyai namaḥ ।
ōṃ niśchintāyai namaḥ । 160 ।

ōṃ nirahaṅkārāyai namaḥ ।
ōṃ nirmōhāyai namaḥ ।
ōṃ mōhanāśinyai namaḥ ।
ōṃ nirmamāyai namaḥ ।
ōṃ mamatāhantryai namaḥ ।
ōṃ niṣpāpāyai namaḥ ।
ōṃ pāpanāśinyai namaḥ ।
ōṃ niṣkrōdhāyai namaḥ ।
ōṃ krōdhaśamanyai namaḥ ।
ōṃ nirlōbhāyai namaḥ । 170 ।

ōṃ lōbhanāśinyai namaḥ ।
ōṃ niḥsaṃśayāyai namaḥ ।
ōṃ saṃśayaghnyai namaḥ ।
ōṃ nirbhavāyai namaḥ ।
ōṃ bhavanāśinyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ nirvikalpāyai namaḥ ।
ōṃ nirābādhāyai namaḥ ।
ōṃ nirbhēdāyai namaḥ ।
ōṃ bhēdanāśinyai namaḥ ।
ōṃ nirnāśāyai namaḥ । 180 ।

ōṃ mṛtyumathanyai namaḥ ।
ōṃ niṣkriyāyai namaḥ ।
ōṃ niṣparigrahāyai namaḥ ।
ōṃ nistulāyai namaḥ ।
ōṃ nīlachikurāyai namaḥ ।
ōṃ nirapāyāyai namaḥ ।
ōṃ niratyayāyai namaḥ ।
ōṃ durlabhāyai namaḥ ।
ōṃ durgamāyai namaḥ ।
ōṃ durgāyai namaḥ । 190 ।

ōṃ duḥkhahantryai namaḥ ।
ōṃ sukhapradāyai namaḥ ।
ōṃ duṣṭadūrāyai namaḥ ।
ōṃ durāchāraśamanyai namaḥ ।
ōṃ dōṣavarjitāyai namaḥ ।
ōṃ sarvajñāyai namaḥ ।
ōṃ sāndrakaruṇāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ samānādhikavarjitāyai namaḥ ।
ōṃ sarvaśaktimayyai namaḥ ।
ōṃ sarvamaṅgalāyai namaḥ । 200 ।

ōṃ sadgatipradāyai namaḥ ।
ōṃ sarvēśvayai namaḥ ।
ōṃ sarvamayyai namaḥ ।
ōṃ sarvamantrasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ sarvayantrātmikāyai namaḥ ।
ōṃ sarvatantrarūpāyai namaḥ ।
ōṃ manōnmanyai namaḥ ।
ōṃ māhēśvaryai namaḥ ।
ōṃ mahādēvyai namaḥ ।
ōṃ mahālakṣmyai namaḥ । 210 ।

ōṃ mṛḍapriyāyai namaḥ ।
ōṃ mahārūpāyai namaḥ ।
ōṃ mahāpūjyāyai namaḥ ।
ōṃ mahāpātakanāśinyai namaḥ ।
ōṃ mahāmāyāyai namaḥ ।
ōṃ mahāsatvāyai namaḥ ।
ōṃ mahāśaktyai namaḥ ।
ōṃ mahāratyai namaḥ ।
ōṃ mahābhōgāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ mahaiśvaryāyai namaḥ । 220 ।

ōṃ mahāvīryāyai namaḥ ।
ōṃ mahābalāyai namaḥ ।
ōṃ mahābuddhyai namaḥ ।
ōṃ mahāsiddhyai namaḥ ।
ōṃ mahāyōgēśvarēśvaryai namaḥ ।
ōṃ mahātantrāyai namaḥ ।
ōṃ mahāmantrāyai namaḥ ।
ōṃ mahāyantrāyai namaḥ ।
ōṃ mahāsanāyai namaḥ ।
ōṃ mahāyāgakramārādhyāyai namaḥ । 230 ।

ōṃ mahābhairavapūjitāyai namaḥ ।
ōṃ mahēśvaramahākalpamahā tāṇḍavasākṣiṇyai namaḥ ।
ōṃ mahākāmēśamahiṣyai namaḥ ।
ōṃ mahātripurasundaryai namaḥ ।
ōṃ chatuḥṣaṣṭyupachārāḍhyāyai namaḥ ।
ōṃ chatuḥṣaṣṭikalāmayyai namaḥ ।
ōṃ mahāchatuḥṣaṣṭikōṭi yōginīgaṇasēvitāyai namaḥ ।
ōṃ manuvidyāyai namaḥ ।
ōṃ chandravidyāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ chandramaṇḍalamadhyagāyai namaḥ । 240 ।

ōṃ chārurūpāyai namaḥ ।
ōṃ chāruhāsāyai namaḥ ।
ōṃ chāruchandrakalādharāyai namaḥ ।
ōṃ charācharajagannāthāyai namaḥ ।
ōṃ chakrarājanikētanāyai namaḥ ।
ōṃ pārvatyai namaḥ ।
ōṃ padmanayanāyai namaḥ ।
ōṃ padmarāgasamaprabhāyai namaḥ ।
ōṃ pañchaprētāsanāsīnāyai namaḥ ।
ōṃ pañchabrahmasparūpiṇyai namaḥ । 250 ।

ōṃ chinmayyai namaḥ ।
ōṃ paramānandāyai namaḥ ।
ōṃ vijñānaghanarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ dhyānadhyātṛdhyēyarūpāyai namaḥ ।
ōṃ rdhmādharmavivarjitāyai namaḥ ।
ōṃ viśvarūpāyai namaḥ ।
ōṃ jāgariṇyai namaḥ ।
ōṃ svapatnyai namaḥ ।
ōṃ taijasātmikāyai namaḥ ।
ōṃ suptāyai namaḥ । 260 ।

ōṃ prājñātmikāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ turyāyai namaḥ ।
ōṃ sarvāvasthāvivarjitāyai namaḥ ।
ōṃ sṛṣṭhikartryai namaḥ ।
ōṃ brahmarūpāyai namaḥ ।
ōṃ gōptryai namaḥ ।
ōṃ gōvindarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ saṃhāriṇyai namaḥ ।
ōṃ rudrarūpāyai namaḥ ।
ōṃ tirōdhānakaryai namaḥ । 270 ।

ōṃ īśvaryai namaḥ ।
ōṃ sadāśivāyai namaḥ ।
ōṃ anugrahadāyai namaḥ ।
ōṃ pañchakṛtyaparāyaṇāyai namaḥ ।
ōṃ bhānumaṇḍalamadhyasthāyai namaḥ ।
ōṃ bhairavyai namaḥ ।
ōṃ bhagamālinyai namaḥ ।
ōṃ padmāsanāyai namaḥ ।
ōṃ bhagavatyai namaḥ ।
ōṃ padmanābhasahōdaryai namaḥ । 280 ।

ōṃ unmēṣanimiṣōtpannavipannabhuvanāvalyai namaḥ ।
ōṃ sahasraśīrṣavadanāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ sahasrākṣyai namaḥ ।
ōṃ sahasrapadē namaḥ ।
ōṃ ābrahmakīṭajananyai namaḥ ।
ōṃ varṇāśramavidhāyinyai namaḥ ।
ōṃ nijājñārūpanigamāyai namaḥ ।
ōṃ puṇyāpuṇyaphalapradāyai namaḥ ।
ōṃ śrutisīmantasindūrīkṛta pādābjadhūlikāyai namaḥ ।
ōṃ sakalāgamasandōhaśuktisampuṭamauktikāyai namaḥ । 290 ।

ōṃ puruṣārthapradāyai namaḥ ।
ōṃ pūrṇāyai namaḥ ।
ōṃ bhōginyai namaḥ ।
ōṃ bhuvanēśvaryai namaḥ ।
ōṃ ambikāyai namaḥ ।
ōṃ anādinidhanāyai namaḥ ।
ōṃ haribrahmēndrasēvitāyai namaḥ ।
ōṃ nārāyaṇyai namaḥ ।
ōṃ nādarūpāyai namaḥ ।
ōṃ nāmarūpavivarjitāyai namaḥ । 300 ।

ōṃ hrīṅkāryai namaḥ ।
ōṃ hrīmatyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ hṛdyāyai namaḥ ।
ōṃ hēyōpādēyavarjitāyai namaḥ ।
ōṃ rājarājārchitāyai namaḥ ।
ōṃ rājñai namaḥ ।
ōṃ ramyāyai namaḥ ।
ōṃ rājīvalōchanāyai namaḥ ।
ōṃ rañjanyai namaḥ ।
ōṃ ramaṇyai namaḥ । 310 ।

ōṃ rasyāyai namaḥ ।
ōṃ raṇatkiṅkiṇimēkhalāyai namaḥ ।
ōṃ ramāyai namaḥ ।
ōṃ rākēnduvadanāyai namaḥ ।
ōṃ ratirūpāyai namaḥ ।
ōṃ ratipriyāyai namaḥ ।
ōṃ rakṣākaryai namaḥ ।
ōṃ rākṣasaghnyai namaḥ ।
ōṃ rāmāyai namaḥ ।
ōṃ ramaṇalampaṭāyai namaḥ । 320 ।

ōṃ kāmyāyai namaḥ ।
ōṃ kāmakalārūpāyai namaḥ ।
ōṃ kadambakusumapriyāyai namaḥ ।
ōṃ kalyāṇyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ jagatīkandāyai namaḥ ।
ōṃ karuṇārasasāgarāyai namaḥ ।
ōṃ kalāvatyai namaḥ ।
ōṃ kalālāpāyai namaḥ ।
ōṃ kāntāyai namaḥ ।
ōṃ kādambarīpriyāyai namaḥ । 330 ।

ōṃ varadāyai namaḥ ।
ōṃ vāmanayanāyai namaḥ ।
ōṃ vāruṇīmadavihvalāyai namaḥ ।
ōṃ viśvādhikāyai namaḥ ।
ōṃ vēdavēdyāyai namaḥ ।
ōṃ vindhyāchalanivāsinyai namaḥ ।
ōṃ vidhātryai namaḥ ।
ōṃ vēdajananyai namaḥ ।
ōṃ viṣṇumāyāyai namaḥ ।
ōṃ vilāsinyai namaḥ । 340 ।

ōṃ kṣētrasvarūpāyai namaḥ ।
ōṃ kṣētrēśyai namaḥ ।
ōṃ kṣētrakṣētrajñapālinyai namaḥ ।
ōṃ kṣayavṛddhivinirmuktāyai namaḥ ।
ōṃ kṣētrapālasamarchitāyai namaḥ ।
ōṃ vijayāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ vimalāyai namaḥ ।
ōṃ vandyāyai namaḥ ।
ōṃ vandārujanavatsalāyai namaḥ ।
ōṃ vāgvādinyai namaḥ । 350 ।

ōṃ vāmakēśyai namaḥ ।
ōṃ vahnimaṇḍalavāsinyai namaḥ ।
ōṃ bhaktimatkalpalatikāyai namaḥ ।
ōṃ paśupāśavimōchinyai namaḥ ।
ōṃ saṃhṛtāśēṣapāṣaṇḍāyai namaḥ ।
ōṃ sadāchārapravartikāyai namaḥ ।
ōṃ tāpatrayāgnisantaptasamāhlādanachandrikāyai namaḥ ।
ōṃ taruṇyai namaḥ ।
ōṃ tāpasārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ tanumadhyāyai namaḥ । 360 ।

ōṃ tamōpahāyai namaḥ ।
ōṃ chityai namaḥ ।
ōṃ tatpadalakṣyārthāyai namaḥ ।
ōṃ chidēkarasarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ svātmānandalavībhūta-brahmādyānandasantatyai namaḥ ।
ōṃ parāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ pratyak chitīrūpāyai namaḥ ।
ōṃ paśyantyai namaḥ ।
ōṃ paradēvatāyai namaḥ ।
ōṃ madhyamāyai namaḥ । 370 ।

ōṃ vaikharīrūpāyai namaḥ ।
ōṃ bhaktamānasahaṃsikāyai namaḥ ।
ōṃ kāmēśvaraprāṇanāḍyai namaḥ ।
ōṃ kṛtajñāyai namaḥ ।
ōṃ kāmapūjitāyai namaḥ ।
ōṃ śrṛṅgārarasasampūrṇāyai namaḥ ।
ōṃ jayāyai namaḥ ।
ōṃ jālandharasthitāyai namaḥ ।
ōṃ ōḍyāṇapīṭhanilayāyai namaḥ ।
ōṃ bindumaṇḍalavāsinyai namaḥ । 380 ।

ōṃ rahōyāgakramārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ rahastarpaṇatarpitāyai namaḥ ।
ōṃ sadyaḥ prasādinyai namaḥ ।
ōṃ viśvasākṣiṇyai namaḥ ।
ōṃ sākṣivarjitāyai namaḥ ।
ōṃ ṣaḍaṅgadēvatāyuktāyai namaḥ ।
ōṃ ṣāḍguṇyaparipūritāyai namaḥ ।
ōṃ nityaklinnāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ nirupamāyai namaḥ ।
ōṃ nirvāṇasukhadāyinyai namaḥ । 390 ।

ōṃ nityāṣōḍaśikārūpāyai namaḥ ।
ōṃ śrīkaṇṭhārdhaśarīriṇyai namaḥ ।
ōṃ prabhāvatyai namaḥ ।
ōṃ prabhārūpāyai namaḥ ।
ōṃ prasiddhāyai namaḥ ।
ōṃ paramēśvaryai namaḥ ।
ōṃ mūlaprakṛtyai namaḥ ।
ōṃ avyaktāyai namaḥ ।
ōṃ vktāvyaktasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ vyāpinyai namaḥ । 400 ।

ōṃ vividhākārāyai namaḥ ।
ōṃ vidyāvidyāsvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ mahākāmēśanayanakumudāhlādakaumudyai namaḥ ।
ōṃ bhaktāhārdatamōbhēdabhānumadbhānusantatyai namaḥ ।
ōṃ śivadūtyai namaḥ ।
ōṃ śivārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ śivamūrtyai namaḥ ।
ōṃ śivaṅkaryai namaḥ ।
ōṃ ōṃ śivapriyāyai namaḥ ।
ōṃ śivaparāyai namaḥ । 410 ।

ōṃ śiṣṭēṣṭāyai namaḥ ।
ōṃ śiṣṭapūjitāyai namaḥ ।
ōṃ apramēyāyai namaḥ ।
ōṃ svaprakāśāyai namaḥ ।
ōṃ manōvāchāmagōcharāyai namaḥ ।
ōṃ chichChaktyai namaḥ ।
ōṃ chētanārūpāyai namaḥ ।
ōṃ jaḍaśaktyai namaḥ ।
ōṃ jaḍātmikāyai namaḥ ।
ōṃ gāyatryai namaḥ । 420 ।

ōṃ vyāhṛtyai namaḥ ।
ōṃ sandhyāyai namaḥ ।
ōṃ dvijavṛndaniṣēvitāyai namaḥ ।
ōṃ tattvāsanāyai namaḥ ।
ōṃ tasmai namaḥ ।
ōṃ tubhyaṃ namaḥ ।
ōṃ ayyai namaḥ ।
ōṃ pañchakōśāntarasthitāyai namaḥ ।
ōṃ niḥsīmamahimnē namaḥ ।
ōṃ nityayauvanāyai namaḥ । 430 ।

ōṃ ōṃ madaśālinyai namaḥ ।
ōṃ madaghūrṇitaraktākṣyai namaḥ ।
ōṃ madapāṭalagaṇḍabhuvē namaḥ ।
ōṃ chandanadravadigdhāṅgyai namaḥ ।
ōṃ chāmpēyakusumapriyāyai namaḥ ।
ōṃ kuśalāyai namaḥ ।
ōṃ kōmalākārāyai namaḥ ।
ōṃ kurukullāyai namaḥ ।
ōṃ kulēśvaryai namaḥ ।
ōṃ kulakuṇḍālayāyai namaḥ । 440 ।

ōṃ kaulamārgatatparasēvitāyai namaḥ ।
ōṃ kumāragaṇanāthāmbāyai namaḥ ।
ōṃ tuṣṭyai namaḥ ।
ōṃ puṣṭyai namaḥ ।
ōṃ matyai namaḥ ।
ōṃ dhṛtyai namaḥ ।
ōṃ śāntyai namaḥ ।
ōṃ svastimatyai namaḥ ।
ōṃ kāntyai namaḥ ।
ōṃ nandinyai namaḥ । 450 ।

ōṃ vighnanāśinyai namaḥ ।
ōṃ tējōvatyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ trinayanāyai namaḥ ।
ōṃ lōlākṣīkāmarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ mālinyai namaḥ ।
ōṃ haṃsinyai namaḥ ।
ōṃ mātrē namaḥ ।
ōṃ malayāchalavāsinyai namaḥ ।
ōṃ sumukhyai namaḥ ।
ōṃ nalinyai namaḥ । 460 ।

ōṃ subhruvē namaḥ ।
ōṃ śōbhanāyai namaḥ ।
ōṃ suranāyikāyai namaḥ ।
ōṃ kālakaṇṭhyai namaḥ ।
ōṃ kāntimatyai namaḥ ।
ōṃ kṣōbhiṇyai namaḥ ।
ōṃ sūkṣmarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ vajrēśvaryai namaḥ ।
ōṃ vāmadēvyai namaḥ ।
ōṃ vayō’vasthāvivarjitāyai namaḥ । 470 ।

ōṃ siddhēśvaryai namaḥ ।
ōṃ siddhavidyāyai namaḥ ।
ōṃ siddhamātrē namaḥ ।
ōṃ yaśasvinyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ viśuddhichakranilayāyai namaḥ ।
ōṃ āraktavarṇāyai namaḥ ।
ōṃ trilōchanāyai namaḥ ।
ōṃ khaṭvāṅgādipraharaṇāyai namaḥ ।
ōṃ vadanaikasamanvitāyai namaḥ ।
ōṃ pāyasānnapriyāyai namaḥ । 480 ।

ōṃ tvaksthāyai namaḥ ।
ōṃ paśulōkabhayaṅkaryai namaḥ ।
ōṃ amṛtādimahāśaktisaṃvṛtāyai namaḥ ।
ōṃ ḍākinīśvaryai namaḥ ।
ōṃ anāhatābjanilayāyai namaḥ ।
ōṃ śyāmābhāyai namaḥ ।
ōṃ vadanadvayāyai namaḥ ।
ōṃ daṃṣṭrōjvalāyai namaḥ ।
ōṃ akṣamālādidharāyai namaḥ ।
ōṃ rudhirasaṃsthitāyai namaḥ । 490 ।

ōṃ kālarātryādiśaktyaughavṛtāyai namaḥ ।
ōṃ snigdhaudanapriyāyai namaḥ ।
ōṃ mahāvīrēndravaradāyai namaḥ ।
ōṃ rākiṇyambāsvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ maṇipūrābjanilayāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ vadanatrayasaṃyutāyai namaḥ ।
ōṃ vajrādhikāyudhōpētāyai namaḥ ।
ōṃ ḍāmaryādibhirāvṛtāyai namaḥ ।
ōṃ raktavarṇāyai namaḥ ।
ōṃ māṃsaniṣṭhāyai namaḥ । 500 ।

50 ।1. guḍānnaprītamānasāyai namaḥ ।
ōṃ samastabhaktasukhadāyai namaḥ ।
ōṃ lākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ svādhiṣṭānāmbujagatāyai namaḥ ।
ōṃ chaturvaktramanōharāyai namaḥ ।
ōṃ śūlādyāyudhasampannāyai namaḥ ।
ōṃ pītavarṇāyai namaḥ ।
ōṃ atigarvitāyai namaḥ ।
ōṃ mēdōniṣṭhāyai namaḥ ।
ōṃ madhuprītāyai namaḥ । 510 ।

ōṃ bandinyādisamanvitāyai namaḥ ।
ōṃ dadhyannāsaktahṛdayāyai namaḥ ।
ōṃ kākinīrūpadhāriṇyai namaḥ ।
ōṃ mūlādhārāmbujārūḍhāyai namaḥ ।
ōṃ pañchavaktrāyai namaḥ ।
ōṃ asthisaṃsthitāyai namaḥ ।
ōṃ aṅkuśādipraharaṇāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ varadādi niṣēvitāyai namaḥ ।
ōṃ mudgaudanāsaktachittāyai namaḥ ।
ōṃ sākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ । 520 ।

ōṃ ājñāchakrābjanilāyai namaḥ ।
ōṃ śuklavarṇāyai namaḥ ।
ōṃ ṣaḍānanāyai namaḥ ।
ōṃ majjāsaṃsthāyai namaḥ ।
ōṃ haṃsavatīmukhyaśaktisamanvitāyai namaḥ ।
ōṃ haridrānnaikarasikāyai namaḥ ।
ōṃ hākinīrūpadhāriṇyai namaḥ ।
ōṃ sahasradalapadmasthāyai namaḥ ।
ōṃ sarvavarṇōpaśōbhitāyai namaḥ ।
ōṃ sarvāyudhadharāyai namaḥ । 530 ।

ōṃ śuklasaṃsthitāyai namaḥ ।
ōṃ sarvatōmukhyai namaḥ ।
ōṃ sarvaudanaprītachittāyai namaḥ ।
ōṃ yākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ svāhāyai namaḥ ।
ōṃ svadhāyai namaḥ ।
ōṃ amatyai namaḥ ।
ōṃ mēdhāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ śrutyai namaḥ ।
ōṃ smṛtyai namaḥ । 540 ।

ōṃ anuttamāyai namaḥ ।
ōṃ puṇyakīrtyai namaḥ ।
ōṃ puṇyalabhyāyai namaḥ ।
ōṃ puṇyaśravaṇakīrtanāyai namaḥ ।
ōṃ pulōmajārchitāyai namaḥ ।
ōṃ bandhamōchanyai namaḥ ।
ōṃ barbarālakāyai namaḥ ।
ōṃ vimarśarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ vidyāyai namaḥ ।
ōṃ viyadādijagatprasuvē namaḥ । 550 ।

ōṃ sarva vyādhipraśamanyai namaḥ ।
ōṃ sarva mṛtyunivāriṇyai namaḥ ।
ōṃ agragaṇyāyai namaḥ ।
ōṃ achintyarūpāyai namaḥ ।
ōṃ kalikalmaṣanāśinyai namaḥ ।
ōṃ kātyāyanyai namaḥ ।
ōṃ kālahantryai namaḥ ।
ōṃ kamalākṣaniṣēvitāyai namaḥ ।
ōṃ tāmbūlapūritamukhyai namaḥ ।
ōṃ dāḍimīkusumaprabhāyai namaḥ । 560 ।

ōṃ ōṃ mṛgākṣyai namaḥ ।
ōṃ mōhinyai namaḥ ।
ōṃ mukhyāyai namaḥ ।
ōṃ mṛḍānyai namaḥ ।
ōṃ mitrarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ nityatṛptāyai namaḥ ।
ōṃ bhaktanidhayē namaḥ ।
ōṃ niyantryai namaḥ ।
ōṃ nikhilēśvaryai namaḥ ।
ōṃ maitryādivāsanālabhyāyai namaḥ । 570 ।

ōṃ mahāpralayasākṣiṇyai namaḥ ।
ōṃ parāśaktyai namaḥ ।
ōṃ parāniṣṭhāyai namaḥ ।
ōṃ prajñānaghanarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ mādhvīpānālasāyai namaḥ ।
ōṃ mattāyai namaḥ ।
ōṃ mātṛkāvarṇa rūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ mahākailāsanilayāyai namaḥ ।
ōṃ mṛṇālamṛdudōrlatāyai namaḥ ।
ōṃ mahanīyāyai namaḥ । 580 ।

ōṃ dayāmūrtyai namaḥ ।
ōṃ mahāsāmrājyaśālinyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ ātmavidyāyai namaḥ ।
ōṃ mahāvidyāyai namaḥ ।
ōṃ śrīvidyāyai namaḥ ।
ōṃ kāmasēvitāyai namaḥ ।
ōṃ śrīṣōḍaśākṣarīvidyāyai namaḥ ।
ōṃ trikūṭāyai namaḥ ।
ōṃ kāmakōṭikāyai namaḥ ।
ōṃ kaṭākṣakiṅkarībhūtakamalākōṭisēvitāyai namaḥ । 590 ।

ōṃ śiraḥsthitāyai namaḥ ।
ōṃ chandranibhāyai namaḥ ।
ōṃ bhālasthāyai​​ai namaḥ ।
ōṃ indradhanuḥprabhāyai namaḥ ।
ōṃ hṛdayasthāyai namaḥ ।
ōṃ raviprakhyāyai namaḥ ।
ōṃ trikōṇāntaradīpikāyai namaḥ ।
ōṃ dākṣāyaṇyai namaḥ ।
ōṃ daityahantryai namaḥ ।
ōṃ dakṣayajñavināśinyai namaḥ । 600 ।

ōṃ darāndōlitadīrghākṣyai namaḥ ।
ōṃ darahāsōjjvalanmukhyai namaḥ ।
ōṃ gurūmūrtyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ guṇanidhayē namaḥ ।
ōṃ gōmātrē namaḥ ।
ōṃ guhajanmabhuvē namaḥ ।
ōṃ dēvēśyai namaḥ ।
ōṃ daṇḍanītisthāyai namaḥ ।
ōṃ daharākāśarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ pratipanmukhyarākāntatithimaṇḍalapūjitāyai namaḥ । 610 ।

ōṃ kalātmikāyai namaḥ ।
ōṃ kalānāthāyai namaḥ ।
ōṃ kāvyālāpavimōdinyai namaḥ ।
ōṃ sachāmararamāvāṇīsavyadakṣiṇasēvitāyai namaḥ ।
ōṃ ādiśaktayai namaḥ ।
ōṃ amēyāyai namaḥ ।
ōṃ ātmanē namaḥ ।
ōṃ paramāyai namaḥ ।
ōṃ pāvanākṛtayē namaḥ ।
ōṃ anēkakōṭibrahmāṇḍajananyai namaḥ । 620 ।

ōṃ divyavigrahāyai namaḥ ।
ōṃ klīṅkāryai namaḥ ।
ōṃ kēvalāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ guhyāyai namaḥ ।
ōṃ kaivalyapadadāyinyai namaḥ ।
ōṃ tripurāyai namaḥ ।
ōṃ trijagadvandyāyai namaḥ ।
ōṃ trimūrtyai namaḥ ।
ōṃ tridaśēśvaryai namaḥ ।
ōṃ tryakṣaryai namaḥ । 630 ।

ōṃ divyagandhāḍhyāyai namaḥ ।
ōṃ sindūratilakāñchitāyai namaḥ ।
ōṃ umāyai namaḥ ।
ōṃ śailēndratanayāyai namaḥ ।
ōṃ gauryai namaḥ ।
ōṃ gandharvasēvitāyai namaḥ ।
ōṃ viśvagarbhāyai namaḥ ।
ōṃ svarṇagarbhāyai namaḥ ।
ōṃ avaradāyai namaḥ ।
ōṃ vāgadhīśvaryai namaḥ । 640 ।

ōṃ dhyānagamyāyai namaḥ ।
ōṃ aparichChēdyāyai namaḥ ।
ōṃ jñānadāyai namaḥ ।
ōṃ jñānavigrahāyai namaḥ ।
ōṃ sarvavēdāntasaṃvēdyāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ satyānandasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ lōpāmudrārchitāyai namaḥ ।
ōṃ līlāklṛptabrahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ ।
ōṃ adṛśyāyai namaḥ ।
ōṃ dṛśyarahitāyai namaḥ । 650 ।

ōṃ vijñātryai namaḥ ।
ōṃ vēdyavarjitāyai namaḥ ।
ōṃ yōginyai namaḥ ।
ōṃ yōgadāyai namaḥ ।
ōṃ yōgyāyai namaḥ ।
ōṃ yōgānandāyai namaḥ ।
ōṃ yugandharāyai namaḥ ।
ōṃ ichChāśaktijñānaśaktikriyāśaktisvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ sarvādhārāyai namaḥ ।
ōṃ supratiṣṭhāyai namaḥ । 660 ।

ōṃ sadasadrūpadhāriṇyai namaḥ ।
ōṃ aṣṭamūrtyai namaḥ ।
ōṃ ajājaitryai namaḥ ।
ōṃ lōkayātrāvidhāyinyai namaḥ ।
ōṃ ēkākinyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ bhūmarūpāyai namaḥ ।
ōṃ nidvaitāyai namaḥ ।
ōṃ dvaitavarjitāyai namaḥ ।
ōṃ annadāyai namaḥ ।
ōṃ vasudāyai namaḥ । 670 ।

ōṃ vṛddhāyai namaḥ ।
ōṃ brahmātmaikyasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ bṛhatyai namaḥ ।
ōṃ brāhmaṇyai namaḥ ।
ōṃ brāhmayai namaḥ ।
ōṃ brahmānandāyai namaḥ ।
ōṃ balipriyāyai namaḥ ।
ōṃ bhāṣārūpāyai namaḥ ।
ōṃ bṛhatsēnāyai namaḥ ।
ōṃ bhāvābhāvavirjitāyai namaḥ । 680 ।

ōṃ sukhārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ śubhakaryai namaḥ ।
ōṃ śōbhanāsulabhāgatyai namaḥ ।
ōṃ rājarājēśvaryai namaḥ ।
ōṃ rājyadāyinyai namaḥ ।
ōṃ rājyavallabhāyai namaḥ ।
ōṃ rājatkṛpāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ rājapīṭhanivēśitanijāśritāyai namaḥ ।
ōṃ rājyalakṣmyai namaḥ ।
ōṃ kōśanāthāyai namaḥ । 690 ।

ōṃ chaturaṅgabalēśvaryai namaḥ ।
ōṃ sāmrājyadāyinyai namaḥ ।
ōṃ satyasandhāyai namaḥ ।
ōṃ sāgaramēkhalāyai namaḥ ।
ōṃ dīkṣitāyai namaḥ ।
ōṃ daityaśamanyai namaḥ ।
ōṃ sarvalōkavaṃśakaryai namaḥ ।
ōṃ sarvārthadātryai namaḥ ।
ōṃ sāvitryai namaḥ ।
ōṃ sachchidānandarūpiṇyai namaḥ । 700 ।

ōṃ dēśakālāparichChinnāyai namaḥ ।
ōṃ sarvagāyai namaḥ ।
ōṃ sarvamōhinyai namaḥ ।
ōṃ sarasvatyai namaḥ ।
ōṃ śāstramayyai namaḥ ।
ōṃ guhāmbāyai namaḥ ।
ōṃ guhyarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ sarvōpādhivinirmuktāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ sadāśivapativratāyai namaḥ ।
ōṃ sampradāyēśvaryai namaḥ । 710 ।

ōṃ sādhunē namaḥ ।
ōṃ yai namaḥ ।
ōṃ gurūmaṇḍalarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ kulōttīrṇāyai namaḥ ।
ōṃ bhagārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ māyāyai namaḥ ।
ōṃ madhumatyai namaḥ ।
ōṃ mahyai namaḥ ।
ōṃ gaṇāmbāyai namaḥ ।
ōṃ guhyakārādhyāyai namaḥ । 720 ।

ōṃ kōmalāṅgyai namaḥ ।
ōṃ gurupriyāyai namaḥ ।
ōṃ svatantrāyai namaḥ ।
ōṃ sarvatantrēśyai namaḥ ।
ōṃ dakṣiṇāmūrtirūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ sanakādisamārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ śivajñānapradāyinyai namaḥ ।
ōṃ chitkalāyai namaḥ ।
ōṃ ānandakalikāyai namaḥ ।
ōṃ prēmarūpāyai namaḥ । 730 ।

ōṃ ōṃ priyaṅkaryai namaḥ ।
ōṃ nāmapārāyaṇaprītāyai namaḥ ।
ōṃ nandividyāyai namaḥ ।
ōṃ naṭēśvaryai namaḥ ।
ōṃ mithyājagadadhiṣṭhānāyai namaḥ ।
ōṃ muktidāyai namaḥ ।
ōṃ muktirūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ lāsyapriyāyai namaḥ ।
ōṃ layakaryai namaḥ ।
ōṃ lajjāyai namaḥ । 740 ।

ōṃ rambhādivanditāyai namaḥ ।
ōṃ bhavadāvasudhāvṛṣṭyai namaḥ ।
ōṃ pāpāraṇyadavānalāyai namaḥ ।
ōṃ daurbhāgyatūlavātūlāyai namaḥ ।
ōṃ jarādhvāntaraviprabhāyai namaḥ ।
ōṃ bhāgyābdhichandrikāyai namaḥ ।
ōṃ bhaktachittakēkighanāghanāyai namaḥ ।
ōṃ rōgaparvatadambhōlayē namaḥ ।
ōṃ mṛtyudārukuṭhārikāyai namaḥ ।
ōṃ mahēśvaryai namaḥ । 750 ।

ōṃ mahākālyai namaḥ ।
ōṃ mahāgrāsāyai namaḥ ।
ōṃ mahāśanāyai namaḥ ।
ōṃ aparṇāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ chaṇḍikāyai namaḥ ।
ōṃ chaṇḍamuṇḍāsuraniṣūdinyai namaḥ ।
ōṃ kṣarākṣarātmikāyai namaḥ ।
ōṃ sarvalōkēśyai namaḥ ।
ōṃ viśvadhāriṇyai namaḥ ।
ōṃ trivargadātryai namaḥ । 760 ।

ōṃ subhagāyai namaḥ ।
ōṃ tryambakāyai namaḥ ।
ōṃ triguṇātmikāyai namaḥ ।
ōṃ svargāpavargadāyai namaḥ ।
ōṃ śuddhāyai namaḥ ।
ōṃ japāpuṣpanibhākṛtayē namaḥ ।
ōṃ ōjōvatyai namaḥ ।
ōṃ dyutidharāyai namaḥ ।
ōṃ yajñarūpāyai namaḥ ।
ōṃ priyavratāyai namaḥ । 770 ।

ōṃ durārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ durādharṣāyai namaḥ ।
ōṃ pāṭalīkusumapriyāyai namaḥ ।
ōṃ mahatyai namaḥ ।
ōṃ mērunilayāyai namaḥ ।
ōṃ mandārakusumapriyāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ vīrārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ virāḍrūpāyai namaḥ ।
ōṃ virajasē namaḥ ।
ōṃ viśvatōmukhyai namaḥ । 780 ।

ōṃ pratyagrūpāyai namaḥ ।
ōṃ parākāśāyai namaḥ ।
ōṃ prāṇadāyai namaḥ ।
ōṃ prāṇarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ mārtāṇḍabhairavārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ mantriṇīnyastarājyadhurē namaḥ ।
ōṃ tripurēśyai namaḥ ।
ōṃ jayatsēnāyai namaḥ ।
ōṃ nistraiguṇyāyai namaḥ ।
ōṃ parāparāyai namaḥ । 790 ।

ōṃ satyajñānānandarūpāyai namaḥ ।
ōṃ sāmarasyaparāyaṇāyai namaḥ ।
ōṃ kapardinyai namaḥ ।
ōṃ kalāmālāyai namaḥ ।
ōṃ kāmadughē namaḥ ।
ōṃ kāmarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ kalānidhayē namaḥ ।
ōṃ kāvyakalāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ rasajñāyai namaḥ ।
ōṃ rasaśēvadhayē namaḥ । 800 ।

ōṃ puṣṭāyai namaḥ ।
ōṃ purātanāyai namaḥ ।
ōṃ pūjyāyai namaḥ ।
ōṃ puṣkarāyai namaḥ ।
ōṃ puṣkarēkṣaṇāyai namaḥ ।
ōṃ parasmai jyōtiṣē namaḥ ।
ōṃ parasmai dhāmnē namaḥ ।
ōṃ paramāṇavē namaḥ ।
ōṃ parātparāyai namaḥ ।
ōṃ pāśahastāyai namaḥ । 810 ।

ōṃ pāśahantryai namaḥ ।
ōṃ paramantravibhēdinyai namaḥ ।
ōṃ mūrtāyai namaḥ ।
ōṃ amūrtāyai namaḥ ।
ōṃ anityatṛptāyai namaḥ ।
ōṃ munimānasahaṃsikāyai namaḥ ।
ōṃ satyavratāyai namaḥ ।
ōṃ satyarūpāyai namaḥ ।
ōṃ sarvāntaryāmiṇyai namaḥ ।
ōṃ satyai namaḥ । 820 ।

ōṃ ōṃ brahmāṇyai namaḥ ।
ōṃ brahmaṇē namaḥ ।
ōṃ jananyai namaḥ ।
ōṃ bahurūpāyai namaḥ ।
ōṃ budhārchitāyai namaḥ ।
ōṃ prasavitryai namaḥ ।
ōṃ prachaṇḍāyai namaḥ ।
ōṃ ājñāyai namaḥ ।
ōṃ pratiṣṭhāyai namaḥ ।
ōṃ prakaṭākṛtayē namaḥ । 830 ।

ōṃ prāṇēśvaryai namaḥ ।
ōṃ prāṇadātryai namaḥ ।
ōṃ pañchāśatpīṭharūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ viśrṛṅkhalāyai namaḥ ।
ōṃ viviktasthāyai namaḥ ।
ōṃ vīramātrē namaḥ ।
ōṃ viyatprasuvē namaḥ ।
ōṃ mukundāyai namaḥ ।
ōṃ muktinilayāyai namaḥ ।
ōṃ mūlavigraharūpiṇyai namaḥ । 840 ।

ōṃ bhāvajñāyai namaḥ ।
ōṃ bhavarōgadhnyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ bhavachakrapravartinyai namaḥ ।
ōṃ Chandaḥsārāyai namaḥ ।
ōṃ śāstrasārāyai namaḥ ।
ōṃ mantrasārāyai namaḥ ।
ōṃ talōdaryai namaḥ ।
ōṃ udārakīrtayē namaḥ ।
ōṃ uddāmavaibhavāyai namaḥ ।
ōṃ varṇarūpiṇyai namaḥ । 850 ।

ōṃ janmamṛtyujarātaptajana
viśrāntidāyinyai namaḥ ।
ōṃ sarvōpaniṣadud ghuṣṭāyai namaḥ ।
ōṃ śāntyatītakalātmikāyai namaḥ ।
ōṃ gambhīrāyai namaḥ ।
ōṃ gaganāntaḥsthāyai namaḥ ।
ōṃ garvitāyai namaḥ ।
ōṃ gānalōlupāyai namaḥ ।
ōṃ kalpanārahitāyai namaḥ ।
ōṃ kāṣṭhāyai namaḥ ।
ōṃ akāntāyai namaḥ । 860 ।

ōṃ kāntārdhavigrahāyai namaḥ ।
ōṃ kāryakāraṇanirmuktāyai namaḥ ।
ōṃ kāmakēlitaraṅgitāyai namaḥ ।
ōṃ kanatkanakatāṭaṅkāyai namaḥ ।
ōṃ līlāvigrahadhāriṇyai namaḥ ।
ōṃ ajāyai namaḥ ।
ōṃ kṣayavinirmuktāyai namaḥ ।
ōṃ mugdhāyai namaḥ ।
ōṃ kṣipraprasādinyai namaḥ ।
ōṃ antarmukhasamārādhyāyai namaḥ । 870 ।

ōṃ bahirmukhasudurlabhāyai namaḥ ।
ōṃ trayyai namaḥ ।
ōṃ trivarganilayāyai namaḥ ।
ōṃ tristhāyai namaḥ ।
ōṃ tripuramālinyai namaḥ ।
ōṃ nirāmayāyai namaḥ ।
ōṃ nirālambāyai namaḥ ।
ōṃ svātmārāmāyai namaḥ ।
ōṃ sudhāsṛtyai namaḥ ।
ōṃ saṃsārapaṅkanirmagna
samuddharaṇapaṇḍitāyai namaḥ । 880 ।

ōṃ yajñapriyāyai namaḥ ।
ōṃ yajñakartryai namaḥ ।
ōṃ yajamānasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ dharmādhārāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ dhanādhyakṣāyai namaḥ ।
ōṃ dhanadhānyavivardhinyai namaḥ ।
ōṃ viprapriyāyai namaḥ ।
ōṃ viprarūpāyai namaḥ ।
ōṃ viśvabhramaṇakāriṇyai namaḥ ।
ōṃ viśvagrāsāyai namaḥ । 890 ।

ōṃ vidrumābhāyai namaḥ ।
ōṃ vaiṣṇavyai namaḥ ।
ōṃ viṣṇurūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ ayōnyai namaḥ var ayōnayē
ōṃ yōninilayāyai namaḥ ।
ōṃ kūṭasthāyai namaḥ ।
ōṃ kularūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ vīragōṣṭhīpriyāyai namaḥ ।
ōṃ vīrāyai namaḥ ।
ōṃ naiṣkarmyāyai namaḥ । 900 ।

ōṃ nādarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ vijñānakalanāyai namaḥ ।
ōṃ kalyāyai namaḥ ।
ōṃ vidagdhāyai namaḥ ।
ōṃ baindavāsanāyai namaḥ ।
ōṃ tatvādhikāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ tatvamayyai namaḥ ।
ōṃ tatvamarthasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ sāmagānapriyāyai namaḥ ।
ōṃ saumyāyai namaḥ । 910 ।

ōṃ sadāśivakuṭumbinyai namaḥ ।
ōṃ savyāpasavyamārgasthāyai namaḥ ।
ōṃ sarvāpadvinivāriṇyai namaḥ ।
ōṃ svasthāyai namaḥ ।
ōṃ svabhāvamadhurāyai namaḥ ।
ōṃ dhīrāyai namaḥ ।
ōṃ dhīrasamarchitāyai namaḥ ।
ōṃ chaitanyārghyasamārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ chaitanyakusumapriyāyai namaḥ ।
ōṃ sadōditāyai namaḥ । 920 ।

ōṃ sadātuṣṭhāyai namaḥ ।
ōṃ taruṇādityapāṭalāyai namaḥ ।
ōṃ dakṣiṇādakṣiṇārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ darasmēramukhāmbujāyai namaḥ ।
ōṃ kaulinīkēvalāyai namaḥ ।
ōṃ anardhya kaivalyapadadāyinyai namaḥ ।
ōṃ stōtrapriyāyai namaḥ ।
ōṃ stutimatyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ śrutisaṃstutavaibhavāyai namaḥ ।
ōṃ manasvinyai namaḥ । 930 ।

ōṃ mānavatyai namaḥ ।
ōṃ mahēśyai namaḥ ।
ōṃ maṅgalākṛtyē namaḥ ।
ōṃ viśvamātrē namaḥ ।
ōṃ jagaddhātryai namaḥ ।
ōṃ viśālākṣyai namaḥ ।
ōṃ virāgiṇyai namaḥ ।
ōṃ pragalbhāyai namaḥ ।
ōṃ paramōdārāyai namaḥ ।
ōṃ parāmōdāyai namaḥ । 940 ।

ōṃ manōmayyai namaḥ ।
ōṃ vyōmakēśyai namaḥ ।
ōṃ vimānasthāyai namaḥ ।
ōṃ vajriṇyai namaḥ ।
ōṃ vāmakēśvaryai namaḥ ।
ōṃ pañchayajñapriyāyai namaḥ ।
ōṃ pañchaprētamañchādhiśāyinyai namaḥ ।
ōṃ pañchamyai namaḥ ।
ōṃ pañchabhūtēśyai namaḥ ।
ōṃ pañchasaṅkhyōpachāriṇyai namaḥ । 950 ।

ōṃ ōṃ śāśvatyai namaḥ ।
ōṃ śāśvataiśvaryāyai namaḥ ।
ōṃ śarmadāyai namaḥ ।
ōṃ śambhumōhinyai namaḥ ।
ōṃ dharāyai namaḥ ।
ōṃ dharasutāyai namaḥ ।
ōṃ dhanyāyai namaḥ ।
ōṃ dharmiṇyai namaḥ ।
ōṃ dharmavardhinyai namaḥ ।
ōṃ lōkātītāyai namaḥ । 960 ।

ōṃ guṇātītāyai namaḥ ।
ōṃ sarvātītāyai namaḥ ।
ōṃ śāmātmikāyai namaḥ ।
ōṃ bandhūkakusumaprakhyāyai namaḥ ।
ōṃ bālāyai namaḥ ।
ōṃ līlāvinōdinyai namaḥ ।
ōṃ sumaṅgalyai namaḥ ।
ōṃ sukhakaryai namaḥ ।
ōṃ suvēṣāḍhyāyai namaḥ ।
ōṃ suvāsinyai namaḥ । 970 ।

ōṃ suvāsinyarchanaprītāyai namaḥ ।
ōṃ āśōbhanāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ śuddhamānasāyai nama
ōṃ bindutarpaṇasantuṣṭāyai namaḥ ।
ōṃ pūrvajāyai namaḥ ।
ōṃ tripurāmbikāyai namaḥ ।
ōṃ daśamudrāsamārādhyāyai namaḥ ।
ōṃ tripurāśrīvaśaṅkaryai namaḥ ।
ōṃ jñānamudrāyai namaḥ ।
ōṃ jñānagamyāyai namaḥ । 980 ।

ōṃ jñānajñēyasvarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ yōnimudrāyai namaḥ ।
ōṃ trikhaṇḍēśyai namaḥ ।
ōṃ triguṇāyai namaḥ ।
ōṃ ambāyai namaḥ ।
ōṃ trikōṇagāyai namaḥ ।
ōṃ anaghāyai namaḥ ।
ōṃ adbhutachāritrāyai namaḥ ।
ōṃ vāñChitārthapradāyinyai namaḥ ।
ōṃ abhyāsātiśayajñātāyai namaḥ । 990 ।

ōṃ ṣaḍadhvātītarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ avyājakaruṇāmūrtayē namaḥ ।
ōṃ ajñānadhvāntadīpikāyai namaḥ ।
ōṃ ābālagōpaviditāyai namaḥ ।
ōṃ ōṃ sarvānullaṅghyaśāsanāyai namaḥ ।
ōṃ śrīchakrarājanilayāyai namaḥ ।
ōṃ śrīmattripurasundaryai namaḥ ।
ōṃ ōṃ śrīśivāyai namaḥ ।
ōṃ śivaśaktyaikyarūpiṇyai namaḥ ।
ōṃ lalitāmbikāyai namaḥ । 1000 ।

॥ōṃ tatsat brahmārpaṇamastu ॥